GRAWE TURIST

Da bodo Vaše počitnice zagotovo ostale čudovit spomin.

- stroške zdravljenja bolezni in posledic nezgod, ki se zgodijo na počitnicah,
- odpoved počitnic oziroma potovanja,
- poznejši prihod na počitnice ali predčasen odhod z njih,
- stroške reševanja in iskanja,
- izgubo prtljage/zamudo na letalo oziroma ladjo in
- zavarovanje odgovornosti (če na počitnicah kaj uničite ali poškodujete).