GRAWE DOM

Več varnosti za Vaš DOM. obsežni varnostni paket za hišo. stanovanje in stanovansjko opremo.

- velik obseg kritja, predvsem pri poplavah, tatvinah, plazovih in ujmah,
- realne zavarovalne vsote,
- zavarovanje na novo vrednost,
- konkurenčne cene in popuste,
- visoke zavarovalne vsote iz naslova odgovornosti,
- ažurno reševanje škodnih zahtevkov.